Activitati

Implementarea proiectului  presupune realizarea urmatoarelor activitati:

ACTIVITATEA 1 – Organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de consultanta pentru managementul implementarii proiectului
•    Subactivitatea 1.1 – Programarea achizitiei serviciilor de consultanta pentru managementul implementarii proiectului
•    Subactivitatea 1.2 – Demararea procedurii de achizitie pentru achizitionarea serviciilor de consultanta  pentru managementul implementarii proiectului si atribuirea contractului

ACTIVITATEA 2 – Asigurarea managementului proiectului
•    Subactivitatea 2.1 – Intalnirea initiala
•    Subactivitatea 2.2 – Impartirea sarcinilor fiecarui membru al echipei conform calendarului de activitati
•    Subactivitarea 2.3 - Organizarea de intalniri periodice pentru monitorizarea stadiului de implementare a proiectului,evaluare rezultate si pentru raportare periodica si alocare lunara de task-uri pentru fiecare membru al echipei de management
•    Subactivitarea 2.4 - Realizarea documentatiei tehnico-financiare necesare depunerii cererilor de rambursare

ACTIVITATEA 3 - Organizarea activitatii de informare si publicitate

•    Subactivitatea 3.1 - Organizarea procedurii de achizitie pentru achizitionarea serviciilor publicitate  a proiectului ( pliante respectiv autocolante  si realizarea website) si atribuirea contractelor
•    Subactivitatea 3.2 – Editarea a 200 de pliante de promovare si a autocolantelor pentru bunurile achizitionate
•    Subactivitatea 3.3 – Realizarea unui website de promovare a proiectului
•    Subactivitatea 3.4 – Organizarea unui eveniment de incepere si unul de finalizare a proiectului
•    Subactivitatea 3.5 – Redactarea si publicarea a 2 articole in presa locala

ACTIVITATEA 4 – Achizitia de echipamente
•    Subactivitatea 4.1 – Programarea achizitiei de furnizare bunuri pentru echipamentele propuse prin proiect
•    Subactivitatea 4.2 – Demararea procedurii de achizitie de furnizare bunuri si semnarea contractului de furnizare bunuri
•    Subactivitatea 4.3 - Livrarea si receptia echipamentelor
•    Subactivitatea 4.4 – Realizarea probelor tehnologice
•    Subactivitatea 4.5 – Punerea in functiune

ACTIVITATEA 5 - Organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de audit
•    Subactivitatea 5.1 – Programarea achizitionarii serviciilor de audit
•    Subactivitatea 5.2 – Demararea procedurii de achizitie pentru achizitionarea serviciilor de auditare si semnarea contractului de achizitie a serviciului de auditare

ACTIVITATEA 6 – Recrutarea angajatilor
•    Subactivitatea 6.1 – Publicarea anuntului de recrutare pentru  locurile de munca vacante
•    Subactivitatea 6.2 – Evaluarea aplicatiilor concurentilor
•    Subactivitatea 6.3 – Semnarea contractelor de munca

< Inapoi