Prezentarea proiectui

Proiectul are ca obiectiv general Dezvoltarea activitatii SC Jovan SRL prin completarea liniei de productie cu echipamente noi si introducerea unei noi linii de produse.

Atingerea acestui obiectiv va contribui la realizarea obiectivelor Programului Operational Regional 2007-2013 si anume, sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local cat si dezvoltarii microintreprinderilor. Astfel se contribuie la reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene.

Obiective specifice stabilite ale proiectului sunt:
1.    Cresterea cifrei de afaceri cu aproximativ 48% in termen de 36 luni  de la finalizarea proiectului
2.    Cresterea profitului cu aproximativ 72% in termen de 36 luni  de la finalizarea proiectului
3.    Cresterea numarului de locuri de munca cu 7 noi posturi pana la finalizarea inplementarii proiectului
4.    Cresterea productivitatii prin achizitia de 4 echipamente noi de productie pungi de hartie pana la finalizarea inplementarii proiectului
5.    Diversificarea activitatii prin introducerea de produse noi respectiv ambalajele de hartie, pana la finalizarea proiectului.

Indeplinirea obiectivelor specifice va determina ideplinirea obiectivului general al proiectului. Prin Obiectivul Specific 1 se urmareste cresterea cifrei de afaceri cu 48 % in termen de 36 luni de la finalizarea proiectului.. Conform previziunilor financiare cifra de afaceri poate sa ajunga la valori de 1536900,12 lei in anul I de operare, 1601514,12 lei in anul II de de operare, respectiv 1631390,20 lei in anul III de operare. Concomitent cu cresterea cifrei de afaceri va creste si profitul fata de anul 0 ( ultimul an fiscal inregistrat) la 76296,60 lei in anul I de operare, 89192,71 lei in anul II de de operare, respectiv 80594,44 lei in anul III de operare . Implementarea proiectului propus  va conduce la crearea de noi operatiuni comerciale ale societatii cu furnizorii locali de materii prime si materiale si la crearea a 7 noi locuri de munca  destinate resursei umane locale.  Astfel, prin implementarea corespunzatoare a acestui proiect se realizeaza „sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor cu rol important in dezvoltarea economica regionala si locala si crearea de noi locuri de munca” (obiectiv al Axei prioritare 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional si local). Implementarea acestui proiect vine in intampinarea realizarii indicatorilor de rezultat ai axei prioritare 4, domeniul major de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor prin crearea a 7 locuri de munca permanente cu norma intreaga. In acelasi timp, prin achizitia celor 4 echipamente  propuse beneficiarul va implementa tehnologii moderne prin achizitionarea de echipamente tangibile si intangibile performante, folosind in prestarea serviciilor resursa umana endogena. Tehnologiile utilizate vor determina reducerea tipului de productie cu aproximativ 30 % fata de anul precedent depunerii cererii de finantare.

Prin implementarea proiectului la nivelul Municipiului Cluj va avea loc o dinamizare a mediului de afaceri local, prin angrenarea altor agenti economici cu care SC Jovan SRL va intra in relatii economice (de prestari servicii, de furnizare a materie prima etc.). De mentionat este faptul ca Municipiul Cluj Napoca, este identificat  ca pol urban de crestere al regiunii de dezvoltare Nord-Vest, iar prin implementarea cu succes a proiectului  se va contribui la obiectivul specific al Planului de dezvoltare Regionala Nord-Vest cresterea atractivitatii regiunii prin îmbunatatirea competitivitatii activitatilor economice regionale.

< Inapoi